Genel

• Strateji geliştirme

• Fizibilite, Plan hazırlama

• Teklif hazırlama

• Proje izleme

• Denetleme

• Tedarik zinciri yönetimi

Prosesler

• Proses iyileştirme

• Odaklanma

• Problem çözme teknikleri

• İş sistemi kurulumu

• İş araçları

Mühendislik

• Yapısal tasarım

• Aerodinamik tasarım

• Kompozit tasarım

• Metalik ve kompozit analizleri

• CFD analizleri

• Sistem entegrasyonu

• Montaj tasarımı

• Takım/aparat tasarımı

Program Yönetimi

•Program Yönetimi

• Konfigürasyon ve Değişiklik Yönetimi

• Gereksinim Yönetimi

• Risk Yönetimi

• Satınalma Yönetimi

• Araştırma ve Teknoloji Yönetimi

• Kalite