Prof. Dr. Ünver Kaynak, Şirket OrtağıProf_Dr_Unver_Kaynak

1955 yılında doğmuştur. 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliğinden mezun olmuştur. 1981 yılında İTÜ Uçak Mühendisliğinden Yüksek Lisans derecesi almıştır. 1984 yılında Kaliforniya Stanford Üniversitesi Makina Mühendisliğinden yüksek lisans almış ve 1986 yılında yine Stanford üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliğinde Doktorasını tamamlamıştır. Yurt içinde ve dışında çeşitli bilimsel ve teknik ödüller kazanmıştır. Boeing firmasında teknik ve program yönetimi ile ilgili kurslar almıştır.

1983-1987 yılları arasında Kaliforniya’da NASA’da araştırmacı olarak çalışmıştır. 1988-1995 yılları arasında TAI’de Aerodinamik Şefi olarak çalışmış bu görevde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği alt yapısını TAI’de kurmuş, NATO destekli projeler yürütmüş, Türkiye’nin ilk insansız uçağı olan UAV-X1’de aerodinamik tasarımı yapmıştır. Bugünkü adı ile A400M uçağının ön-fizibilite ve fizibilite aşamasında Türkiye adına görev alan 2 teknik personelden birisidir. 1995-1997 yılları arasında İTÜ’de profesör olarak çalışmış, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine tezler vermiştir. 1995-1997 yıllarında profesörlüğün yanında TAI’ye teknik danışmanlık yapmıştır. 1997-2002 yılları arasında bütün tasarım ve geliştirme projelerinden sorumlu olan Proje Geliştirme Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. Bu görevi sırasında A400M programına Türkiye’nin tam üye olarak katılmasını sağlayanlardan birisi olmuştur. TAI’de Proje yönetiminin ileri ülke standartlarına getirilmesi için alt yapıyı ve organizasyonu oluşturmuştur. 2003-2004 yıllarında Kıbrıs Türk Hava Yollarında Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Teknik Koordinatör olarak çalışmış, firmaya yeni uçaklar katarak kârlılığını arttırmıştır. 2004 Yılından beri TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde Profesör ve Makina Mühendisliği Bölüm başkanı olarak çalışmaktadır.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.