TK3-Teknik Mart 2011’de müşteri gereksinimlerini anlayarak gereken kalitede maliyet etkin yönetim, danışmanlık ve mühendislik hizmetlerini zamanında müşterilere sunma misyonu ile kurulmuştur.

Amacımız proje yönetimi, danışmanlık, eğitim, kavramsal ve detay tasarım ile analiz çalışmalarını da kapsayan mühendislik hizmetlerini ulusal ve uluslararası endüstri ve Ar-Ge kuruluşları ile üniversitelere sunmaktır.

Vizyonumuz ulusal ve uluslararası sivil ve askeri projeler geliştirmek, mevcut projelere hizmetlerimizi sunmak ve
• Hizmet ve ürünlerimizi bütün dünyadaki potansiyel müşterilere satmak;
• Bölgemizde havacılığa yönelik mühendislik ve eğitim alanındaki boşluğu doldurmak;
• Müşteri, tedarikçi ve çalışanlarımızı maliyet etkin hizmet ve ürünlerle tatmin etmektir.

Değerlerimiz

 • İş ortamı ve şartlarını anlamak,
 • İddialı hedefler koymak ve bunlara ulaşmak,
 • Uzun vadeli geleceğe yönelik düşünmek ve planlamak,
 • Doğruları sistemli bir şekilde yapmak,
 • Sürekli gelişme ve iyileştirme,
 • Esneklik,
 • Müşteri ve tedarikçilerle birlikte çalışmak,
 • Sözlerimizi tutmak,
 • Birbirimize güvenmek,
 • Farklı düşüncelere ve organizasyonlara saygı,
 • Eleştirilere açık olmak,
 • Yapıcı geri besleme sağlamak.